Научно изследване: босите обувки и мускулите на стъпалото

Вече Ви разказахме за ползите от босите обувки. Сега, ще се насочим към едно научно изследване, в което се разглежда специфично как ходенето бос укрепва и заздравява мускулите на стъпалото. Изследването е направено от Brigham Young University през 2018 година. Първо ще ви представим целта и най-важните изводи от изследването, а след това ще преминем през детайлите като методи, участници, резултати и още.

Цел на научното изследване за боси обувки

Да се определи ефекта и влиянието от ходенето с боси обувки и/или изпълнение на упражнения за укрепване мускулите на стъпалата върху техния размер и сила. 

Изводи от научното изследване за боси обувки

 • Изследването стига до заключението, че както бягането с боси обувки, така и упражненията за укрепване водят до значително увеличение на размера и силата на мускулите на стъпалата.
 • Бягането с боси обувки се оказва толкова ефективно колкото и упражненията за укрепване на стъпалата, предоставяйки по-удобна алтернатива, която е по-ленсо да изпълняваме в натовареното ежедневие.

Методи, използвани в изследването

Участници в изследването:

 • Изследването включва 57 опитни бегачи на възраст между 18 и 34 години.
 • Критериите за включване изискваха участниците да имат среден седмичен пробег от 15 до 30 мили за поне 6 месеца преди началото на изследването.
 • Хора с наранявания на долните крайници в рамките на 3 месеца преди изследването или значителен опит с бягане боси или минималистични обувки не са допуснати до участие в изследването.

Групова задача:

 • Участниците биват случайно разпределени в една от три групи: група за бягане с боси обувки (1), упражнения за укрепване на стъпалата (2) или контролна група (3).
 • Всеки участник подписва информирано съгласие, одобрено от Комисията за преглед на хуманните субекти при университет Бригам Янг.

Протоколи за участие

Група за Бягане с Боси Обувки (1):

 • Участниците в тази група получават боси обувки (Inov-8 Bare XF 210 или 260), които носят вместо обичайната им ежедневна обувка.
 • Седмично напредване: Седмици 1-2: 2500 стъпки на ден, Седмици 3-4: 5000 стъпки на ден, Седмици 5-8: 7000 стъпки на ден.
 • Участниците биват инструктирани да постигат броя на стъпките поне 5 дни в седмицата.
 • Бягането с боси обувки не е разрешено по време на изследването.

Група за Упражнения за Укрепване на Краката (2)

 • Участниците в групата за упражнения за укрепване изпълняват серия от упражнения с прогресивно съпротивление, предназначени за укрепване на мускулите на стъпалата.
 • Упражненията се извършват поне 5 дни в седмицата: веднъж в лабораторията и четири пъти у дома.
 • Седмично биват представяни прогресивни вариации на упражненията, като се акцентира върху активацията на мускулите на стъпалата.

Контролна Група (3):

 • Участниците в контролната група поддържат своя предишен седмичен пробег в традиционни обувки за бягане през цялото изследване.
 • В тази група не биват въведени допълнителни намеси или промени в обувките.

Резултати от изследването

Измервания на Размера и Силата на Мускулите:

 • Всички данни за размера и силата на мускулите показват статистически значими взаимодействия между групите и времето.
 • Първата и втората група демонстрират значително увеличение размера и силата на мускулите на стъпалата. В същото време, не беше забелязано никакво изменение в контролната група.

Промени в Размера на Мускулите:

 • И двете групи – за укрепване на краката и бягане с боси обувки, показаха значително увеличение на размера на мускулите от седмици 0 до 8.
 • Средната промяна в размера на мускулите от седмици 0 до 8 в групата за укрепване на краката е 11,32% ± 2,86% от началната стойност.
 • Групата за бягане с боси обувки показва средна промяна от 7,05% ± 2,92% за същия период.
 • Не е открита значителна промяна в размера на мускулите в контролната група между седмиците 0, 4 и 8.

Конкретни Мускули:

 • В групата за укрепване на краката шест мускула значително увеличават размера си през седмица 4, докато три мускула значително увеличават размера си в групата за бягане с боси обувки.
 • Сравнението с контролната група показва, че всички мускули претърпяват значително по-големи промени в групата за укрепване на краката и групата за бягане с боси обувки от седмица 0 до седмица 4.
 • През седмица 4 и двете групи за укрепване на краката и за бягане с боси обувки увеличават силата на свода и сгъването на горната част на глезена.
 • Увеличенията в силата в групите за укрепване на краката и бягане с боси обувки не са значително различими.

Заключение

 • Резултатите на изследването подчертават ефективността на бягането с боси обувки и упражненията за укрепване на краката при подобряване на размера и силата на мускулите в краката на опитни бегачи..
 • Изследването включва 57 участници, случайно разпределени в групи за бягане с боси обувки, упражнения за укрепване на краката и контрол. През 8-седмичния период групата за бягане с боси обувки постепенно увеличава броя на стъпките в минималистични обувки, докато групата за укрепване на краката следва режим на упражнения за укрепване на краката.
 • Резултатите показват значителни взаимодействия между групата и времето за размера и силата на мускулите, при което и двете групи за бягане с боси обувки и упражнения за укрепване на краката постигат забележителни подобрения. Конкретни мускули, като flexor hallucis brevis (FHB), quadratus plantae (QP) и flexor digitorum brevis (FDB), показват значително увеличение в размера си в групата за упражнения за укрепване на краката в сравнение с групата за бягане с боси обувки.
 • Бягането с боси обувки се явява като добра алтернатива на насочените упражнения, предоставяйки по-голямо удобство и възможност за изпълнение в натоварено ежедневие. И двете намеси водят до положителни резултати, показвайки, че хората могат да изберат подход, който отговаря на техните предпочитания и начин на живот.
Разберете първи когато отворим врати за продажба.

Искате ли да бъдете уведомени когато нашият онлайн магазин отвори врати? Присъединете се към BareWe семейството.

Присъединете се!

Запишете се за нашия бюлетин, за да получавате намаления, най-новата информация за нови продукти, и още много.

Четете още
Присъединете се!

Запишете се за нашия бюлетин, за да получавате намаления, най-новата информация за нови продукти, и още много.

Shopping Cart